Kjøpsbetingelser

Tool Depot (www.tooldepot.no)

Generelt

Tool Depot (www.tooldepot.no) ønsker til enhver tid å yte den beste service overfor sine kunder. Forbrukerkjøp via www.tooldepot.no (Tool Depot) sin nettbutikk er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp.

Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, eller vedlegg i utsendte pakker.

Prisene gjelder kun ved bestilling i nettbutikk.

NB – Alle ordre utenfor Norge må betales med kredittkort/forskuddsbetaling.

Kundehenvendelser

Vi besvarer e-post så fort som mulig og senest innen 48 timer (med unntak av helger der vi besvarer så fort som mulig første normale arbeidsdag).

Vi er tilgjengelige på telefon på vanlige virkedager mellom 0700 og 1600.

Henvendelser gjort på sosiale medier som f.eks Facebook og Messenger besvares så fort som mulig og senest innen 48 timer (med unntak av helger der vi besvarer så fort som mulig første normale arbeidsdag).

Betalingsbetingelser

Kjøp via www.tooldepot.no (Tool Depot) betales i sin helhet med kredittkort eller Klarna/Vipps sine betalingsløsninger. Bedriftskunder kan avtale andre betalingsbetingelser etter kredittsjekk. Alle priser er oppgitt i norske kroner inkl. mva. (Priser eksl. mva kan velges med tanke på bedriftskunder). Ved fullføring av ordre vil du som kunde se totalsum inkl. frakt, avgifter og mva.

Kjøpsvilkår

Generelt

De her angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av Tool Depot (www.tooldepot.no). Disse vilkårene gjelder for alt salg fra www.tooldepot.no (Tool Depot) så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene imellom.

Priser og levering

Alle priser er oppgitt inkl mva (mulig å velge eksl. mva), eks. frakt, med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører, valuta kurser og endringer i transportkostnader.

Normal leveringstid fra oss er 3-7 dager – vi sender alltid varene så fort som mulig. Dersom det skulle oppstå forsinkelser informerer vi kunden etter beste evne, kunden står da fritt til å kansellere kjøp og få refundert kjøpesum.

Tool Depot har et tettsamarbeid med veldig mange leverandører. Vi sitter selv på et stort lager. Det kan forekomme at vi blir tomme for en vare eller at varen som er kjøpt fra www.tooldepot.no ikke er normalt lagervare. I disse tilfeller får vi normalt varer fra våre leverandører innen 5 dager. I disse tilfeller vil du som kunde bli informert og får muligheten til å kansellere kjøpet. Varer vi har vært tomme for sendes ut umiddelbart etter vi har fått dem fra vår leverandør.

Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. Medgått tid til plukking og pakking kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg.

Vi forbeholder oss retten til å avvike oppgitt leveringstid uten nærmere varsel. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt, får ikke tilbakevirkende kraft. Vi tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil.

Dersom Tool Depot mot formodning ikke kan levere varen innen akseptabel tid for kunde kan kunden heve kjøpet uten ekstra kostnad. Kjøp tilbakebetales via Klarna som håndterer alle betalingstransaksjoner for www.tooldepot.no (B2C).

Tilbud gjelder så langt lageret rekker dersom annet ikke er spesifisert.

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Tool Depot (www.tooldepot.no) side, kan dette endres uten unntak, dersom kunden blir gjort oppmerksom om forholdet på forhånd og innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Salg til utlandet

Salg utenfor fastlands Norge forutsetter forskuddsbetaling. Fraktkostnader beregnes spesielt i hvert enkelt tilfelle.

Retur

Retur av varer skal skje innen 15 dager etter mottatt ordre. Returnert vare skal være ubrukt i original emballasje. Det sendes ut returlapp med alle sendinger – dersom denne benyttes belastes du som kunde med 149,- som trekkes fra refundert beløp ved en kredit.

Tilbakebetaling

Dersom kunden har returnert varen tilbakebetaler Tool Depot hele kjøpsbeløp inkl frakt ut til kunden så snart som mulig, men senest 14 dager etter at Tool Depot har mottatt returnert vare. Dette gjelder også dersom varen er forsinket og kunden ønsker å heve kjøpet.

Kundens plikter

Den som er registrert som kunde hos www.tooldepot.no (Tool Depot) er ansvarlig for betaling av de ytelser www.tooldepot.no (Tool Depot AS) eller Tool Depot sine samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra www.tooldepot.no (Tool Depot)

Uavhentede pakker

Ved uavhentede pakker vil kunden bli ilagt et gebyr på kr 500,- for dekking av frakt begge veier og ordrebehandling.

Reklamasjon

Før feil meldes til www.tooldepot.no (Tool Depot) bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan bevise at produktet ikke fungerer slik www.tooldepot.no (Tool Depot) har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til www.tooldepot.no (Tool Depot) slik at vi kan iverksette tiltak for avhjelp.

Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir www.tooldepot.no (Tool Depot) melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Frist for reklamasjon i henhold til kjøpsloven.

«Reklamerer kjøperen ikke innen to år etter den dag da han overtok produktet, kan han ikke seinere gjøre mangelen gjeldende. Dette gjelder ikke dersom selgeren ved garanti eller annen avtale har påtatt seg ansvar for mangler i lengre tid.» 

Krav om reklamasjon meldes på e-post til post@tooldepot.no eller tlf 99502222.

Tool Depot følger forbrukerklageutvalgets avgjørelse ved eventuell tvist.

Avhjelp

www.tooldepot.no (Tool Depot) skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av www.tooldepot.no (Tool Depot) iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med www.tooldepot.no (Tool Depot), betaler ikke www.tooldepot.no (Tool Depot) disse utgiftene.

Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester (for unntak se i lovteksten).

Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist). Sammen med forsendelsen kommer også et angrerettskjema som må fylles ut ved evnt. retur.

Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglene opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten, jf. angrerettloven § 21 tredje ledd jf. § 8 første ledd bokstav h. Sørger selger for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene, jf. angrerettloven § 21 fjerde ledd.

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den.

Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg som kunde. Du har risikoen for transporten tilbake til oss. Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc. Dette gjelder kun når hele kjøpet returneres. Dersom produktet er brukt eller verdien på annen måte forringet kan vi redusere refundert beløp tilsvarende verdiforringelsen. Tilbakebetaling skal finne sted innen 14 dager etter at vi mottar produktet fra deg.

Produktet sendes tilbake til oss i originalemballasje, sammen med angrerettskjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, kommer frem i angrerettskjemaet. Krav om angrerett meldes på e-post til post@tooldepot.no eller tlf 99502222.

Ved en eventuell tvist, følger vi forbrukerklageutvalgets retningslinjer og anbefalinger

Salg til mindreårige

Tool Depot (www.tooldepot.no) selger ikke varer til personer under 15 år. Personer som ønsker tilsendt faktura eller delbetaling må være over 18 år.

Ekstraordinære forhold

Tool Depot (www.tooldepot.no) er kun ansvarlig for tap av varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Tool Depot (www.tooldepot.no) godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Tool Depot (www.tooldepot.no) sin kontroll, og som Tool Depot (www.tooldepot.no) ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

Tool Depot (www.tooldepot.no) er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Tool Depot (www.tooldepot.no) side.

Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Salgspant/Betalingsvilkår

Tool Depot (www.tooldepot.no) har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens §3-14 flg.

Det er kun bedrifter og offentlige etater som får kjøpe varer på kreditt, og det vil bli foretatt kredittvurdering før utsendelse av bestilte varer.

Ved ønske om å bli kredittkunde, ta kontakt med oss på e-post til post@tooldepot.no eller tlf 99502222.

Personopplysninger og sikker betaling

Tool Depot (www.tooldepot.no) oppbevarer ingen personnr eller kortinfo. All håndtering av kort og personopplysninger håndteres av Klarna/Vipps. Personopplysninger som navn/adresse/e-post oppbevares for å kunne sende kunden varer/relevant info til kunden. Kunden har fullt innsyn i disse opplysninger på forespørsel og opplysningene slettes også umiddelbart om ønskelig.

Cookies

www.tooldepot.no benytter cookies for å gi deg en bedre kjøpsopplevelse. Ingen personnr/betalingsinfo oppbevares av cookiene og informasjon viderebringes heller ikke til eksterne parter.

Endring i vilkårene

Tool Depot (www.tooldepot.no) forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Force majeur

Er Tool Depot (www.tooldepot.no) forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Tool Depot (www.tooldepot.no) fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Med vennlig hilsen

Tool Depot (www.tooldepot.no)